ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
سه شنبه, 25 شهریور 1399 09:52

ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܝܘܪܘܦ

ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܝܘܪܘܦ

ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܝܘܪܘܦ

ܫܘܬܐܣܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܝܗܒܼܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܕ ܬܦܩܐ ܒܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܡܢ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ . ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܗܢܣ ܟܠܘܟ ܡܕܒܪܢܐ ܥܒܼܘܕܐ ܕܣܗܡܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܫܘܬܐܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܐܡܪܗ: ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܟܬܒܪ ܘ ܢܘܒܼܡܒܪ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ 2020 ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܡܢ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܘܫ ܚܪܒܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܘ ܒܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ ܒܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܙܐ ܡܢ ܐܗܐ ܡܪܥܐ ܒܕ ܙܝܕ.

 ܬܕܪܘܣ ܐܕ ܗܢܘܡ ܡܕܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܙܐ ܡܫܘܪܪܗ، ܗܠܡ ܠܐ ܝܘܚ̈ ܦܪܝܩܐ ܡܢ ܟܬܪܐ ܘ ܡܟܠܝܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܗܠ ܐܕܝܐ 307 ܐܠܦܐ̈ 930 ܓܢܬܐ̈ ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܡܪܥܐ ܡܝܬܐ ܝܢܐ̈ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید