ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
سه شنبه, 25 شهریور 1399 10:05

ܬܕܪܘܣ ܐܕ ܗܢܘܡ ܡܕܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܙܐ ܡܫܘܪܪܗ، ܗܠܡ ܠܐ ܝܘܚ̈ ܦܪܝܩܐ ܡܢ ܟܬܪܐ ܘ ܡܟܠܝܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ

ܬܕܪܘܣ ܐܕ ܗܢܘܡ ܡܕܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܙܐ ܡܫܘܪܪܗ، ܗܠܡ ܠܐ ܝܘܚ̈ ܦܪܝܩܐ ܡܢ ܟܬܪܐ ܘ ܡܟܠܝܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ

 

 

 ܬܕܪܘܣ ܐܕ ܗܢܘܡ ܡܕܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܙܐ ܡܫܘܪܪܗ، ܗܠܡ ܠܐ ܝܘܚ̈ ܦܪܝܩܐ ܡܢ ܟܬܪܐ ܘ ܡܟܠܝܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܗܠ ܐܕܝܐ 932 ܐܠܦܐ̈ 744 ܓܢܬܐ̈ ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܡܪܥܐ ܡܝܬܐ ܝܢܐ̈ .

ܐܗܐ ܡܪܥܐ ܫܘܪܝܠܗ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܚܘܬܡܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕ2019.

ܫܘܬܐܣܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܝܗܒܼܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܕ ܬܦܩܐ ܒܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܡܢ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ . ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܗܢܣ ܟܠܘܟ ܡܕܒܪܢܐ ܥܒܼܘܕܐ ܕܣܗܡܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܫܘܬܐܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܐܡܪܗ: ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܟܬܒܪ ܘ ܢܘܒܼܡܒܪ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ 2020 ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܡܢ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܘܫ ܚܪܒܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܘ ܒܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ ܒܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܙܐ ܡܢ ܐܗܐ ܡܪܥܐ ܒܕ ܙܝܕ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید