یکشنبه, 30 شهریور 1399 18:10

ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ-ܪܘܗܢܝ: ܐܢ ܐܡܪܟܐ ܒܥܝܐ ܬܢܝܐ ܚܒܪܐ ܕܚܝܠܐ ܒܕ ܬܦܩܗ̇ ܒܦܘܢܝܐ ܡܩܘܝܢܐ ܕܐܝܪܢ

ܡܚܒܪܬܐ  ܛܒܝܬܐ-ܪܘܗܢܝ: ܐܢ ܐܡܪܟܐ ܒܥܝܐ ܬܢܝܐ ܚܒܪܐ ܕܚܝܠܐ ܒܕ ܬܦܩܗ̇ ܒܦܘܢܝܐ ܡܩܘܝܢܐ ܕܐܝܪܢ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید