سه شنبه, 01 مهر 1399 12:29

ܬܚܬ ܪܘܐܢܟܻܝ: ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܬܚܪܡܬܐ ܙܝܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ

ܬܚܬ ܪܘܐܢܟܻܝ: ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܬܚܪܡܬܐ ܙܝܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ

ܬܚܬ ܪܘܐܢܟܻܝ: ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܬܚܪܡܬܐ ܙܝܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕ

ܩܝܘܡܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܫܘܪܪܗ: ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܬܚܪܡܬܐ ܙܝܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ  ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܘ ܒܪܓܻܐܡ. ܡܘܗܡܕ ܬܚܬ ܪܘܐܢܟܻܝ ܩܝܘܡܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ  ܘ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܩܡ ܓܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ  ܝܠܗ ܡܢ ܣܗܡܐ ܕܩܘܠܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید