پنج شنبه, 03 مهر 1399 09:44

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܡܘܣܟܘ

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܡܘܣܟܘ

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܡܘܣܟܘ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܘ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ، ܝܣܘܪܐ̈ 2 ܓܒܝܐ، ܦܢܝܬܐ ܘ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܒܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܥܒܼܪܗ ܠܡܘܣܟܘ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܪܘܣܝܐ.

  ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܝܠܗ ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܙܪܝܦ̇ ܘ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܒܪܓܻܐܡ ܫܘܚܠܦܐ ܘ ܛܒܐ ܕܦܢܝܬܐ ܘ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید