پنج شنبه, 25 دی 1399 21:38

ܡܫܪܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܒܘܩܪܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܡܢ ܬܪܡܦ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܒܘܩܪܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܡܢ ܬܪܡܦ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܒܘܩܪܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܡܢ ܬܪܡܦ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ

 

ܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܩܐ ܚܘܪܙܐ ܕܒܘܩܪܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ( ܐܣܬܝܙܐ) ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ 229 ܩܝܘܡܐ̈ ܘ 197 ܩܝܘܡܐ ܙܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ ܩܠܐ ܡܪܝܡܢܐ.

 ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ 10 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܩܝܘܡܐ ܕܓܒܐ ܕܓܻܘܡܗܘܪ ܡܢ ܓܒܐ ܕܓܢܗ ܬܪܡܦ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܩܐ ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید