شنبه, 27 دی 1399 13:22

ܦܘܝܕܢܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕܛܝܡܐ ܕܡܫܟܢܐ

ܦܘܝܕܢܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕܛܝܡܐ ܕܡܫܟܢܐ

ܦܘܝܕܢܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕܛܝܡܐ ܕܡܫܟܢܐ

ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܕܓܢܗ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܩܣܬܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕܛܝܡܐ ܕܡܫܟ̤ܐ ܒܐܬܪܐ ܘ ܐܡܪܗ ܦܘܝܕܢܐ ܐܝܬ ܒܘܬ ܐܗܐ ܕܗܘܝܐ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܙܝܕܬܐ ܕܛܝܡܐ ܕܡܫܟܢܐ ܒܐܬܪܐ  ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܦܟܪܬܐ ܥܠ ܙܝܕܬܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ̇ ܚܙܝܬܐ ܒܩܐܡ ܒܛܝܡܐ ܕܙܒܼܢܬܐ ܕܒܝܬܐ ܘ ܐܘܦ ܐܓܻܪܐ ܕܡܫܟܢܐ.ܪܘܗܢܝ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ ܒܪܒܪܘܬܐ ܕܚܐ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܡܐ ܗܘܐ ܒܥܣܩܘܬܐ ܒܘܬ ܙܒܼܢܬܐ ܕܒܝܬܐ ܘ ܝܢ ܟܪܝ ܗܘܝܐ ܥܠܠ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید