شنبه, 09 اسفند 1399 12:02

ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܥܪܩ

ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܥܪܩ

ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܥܪܩ

ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܝܪܢ. ܦ̇ܒܼܐܕ ܗܘܣܝܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܥܪܩ ܐܕܝܘ ܫܒܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܦܢܝܬܐ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ.

 ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܝܠܗ ܬܩܬܐ ܬܪܝܢܬܐ ܕܕܝܗ ܠܬܗܪܢ ܒܡܕܚܐ ܕܚܕ ܝܪܚܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید