سه شنبه, 12 اسفند 1399 22:17

ܪܘܗܢܝ: ܐܘܪܚܐ ܐܚܝܕܝܬܐ ܕܚܡܝܬܐ ܘ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈

ܪܘܗܢܝ: ܐܘܪܚܐ ܐܚܝܕܝܬܐ ܕܚܡܝܬܐ ܘ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈

ܪܘܗܢܝ: ܐܘܪܚܐ ܐܚܝܕܝܬܐ ܕܚܡܝܬܐ ܘ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈

 ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܡܪܗ: ܐܘܪܚܐ ܐܚܝܕܝܬܐ ܕܚܡܝܬܐ ܘ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈.

ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܟܪܘܢ ܡܘܙܝܕܠܗ ܒܪܓܻܐܡ ܒܟܠܝ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܕܝܗ̇ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܦܝܫܐ ܗܘܡܙܡܬܐ  ܘ ܐܘܪܚܐ ܕܡܚܝܬܐ ܕܕܝܗ̇ ܝܠܗ ܫܩܠܬܐ ܕܟܠܝ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید