پنج شنبه, 05 فروردين 1400 22:25

ܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܠܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ

ܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܠܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ

ܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܠܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ

ܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܠܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܦܠܚܢܐ ܡܚܪܒܼܢܐ ܕܐܡܪܟܐ.

  ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܘܠܝܢ ܕܟܻܝܢ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܚܘܝܕܐ  ܛܠܒܠܘܢ̈ ܠܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܨܝܬܪܐ̈ ܡܚܪܒܼܢܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.ܡܘܣܟܘ ܘ ܦܟܢ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܡܢ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܗܘܐܠܗ ܦܟܪܬܐ ܘ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܫܓܼܘܫܝܐ ܦܝܫܐ ܒܪܝܐ ܒܚܩܠܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید