یکشنبه, 08 فروردين 1400 10:52

ܪܘܗܢܝ: ܗܡܙܡܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ

ܪܘܗܢܝ: ܗܡܙܡܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ

ܪܘܗܢܝ: ܗܡܙܡܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ

ܪܘܗܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܗܡܙܡܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܘ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܦܠܛܐ ܕܗܡܙܡܬܐ  ܠܐ ܡܬ- ܫܪܫܝܢܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܘ ܥܠ ܒܢܝܕ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕ  ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ.ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܕ ܪܘܗܢܝ ܝܗܘܐ̈ ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܕܝܗ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܥܝܣ. ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܘܦ ܪܡܙܠܗ ܥܠ ܝܣܘܪܐ ܥܬܝܩܐ ܘ ܛܒܼܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܘ ܡܫܘܪܪܗ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܝܣܘܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܒܝܐ ܐܬܪܘܬܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید