یکشنبه, 03 مرداد 1400 10:49

ܐܡܪܟܐ ܦܘܠܛܠܗ ܠܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒܐܝܪܢ ܡܢ ܬܚܘܬ ܨܕܪܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈

ܐܡܪܟܐ ܦܘܠܛܠܗ ܠܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒܐܝܪܢ ܡܢ ܬܚܘܬ ܨܕܪܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈

ܐܡܪܟܐ ܦܘܠܛܠܗ ܠ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒܐܝܪܢ ܡܢ ܬܚܘܬ ܨܕܪܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈

 ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ  ܦܠܛܬܐ ܕ3 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒܐܝܪܢ ܡܢ ܬܚܘܬ ܨܕܪܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈.ܪܘܝܬܪܙ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܝܥܕܝܬܐ ܘ ܠܐ ܝܠܗ ܐܣܝܪܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܘܝܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید