شنبه, 20 شهریور 1400 11:39

ܡܒܘܥܐ ܛܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܦܠܛܬܐ ܕܐܫܪܦ̇ ܓܼܢܝ ܡܢ ܐܦܩܢܣܬܢ

ܡܒܘܥܐ ܛܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܦܠܛܬܐ ܕܐܫܪܦ̇ ܓܼܢܝ ܡܢ ܐܦܩܢܣܬܢ

ܡܒܘܥܐ ܛܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܦܠܛܬܐ ܕܐܫܪܦ̇ ܓܼܢܝ ܡܢ ܐܦܩܢܣܬܢ

 

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܘ ܥܠ ܒܢܝܕ ܛܒܐ ܕܡܒܘܥܐ ܡܗܠܝܐ ܐܫܪܦ̇ ܓܼܝܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ ܥܡ ܚܕ ܡܟܢܝܢܐ ܡܢ ܬܚܠܘܦܐ̈ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܦܠܛܠܘܢ̈ ܡܢ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܝܗܒܼܐ ܝܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܥܒܪܪܬܐ ܕܐܫܪܦ̇ ܓܼܝܢ ܠܐܬܪܐ ܕܬܟܼܝܟܣܬܢ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܐܘܦ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܬܠܒܢ̈ ܝܢܐ ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܟܐܒܘܠ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید