دوشنبه, 29 شهریور 1400 12:26

ܦܝܫܠܗ ܡܘܟܠܝܬܐ ܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܘ ܒܪܝܬܫ

ܦܝܫܠܗ ܡܘܟܠܝܬܐ ܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܘ ܒܪܝܬܫ

ܦܝܫܠܗ ܡܘܟܠܝܬܐ ܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܘ ܒܪܝܬܫ

 ܐܬܪܐ ܕܦܪܝܣ ܒܦܨܠܐ ܚܕ ܓܒܝܐ ܡܘܟܠܝܠܗ ܠܬܦܩܬܐ ܕܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕ2 ܐܬܪܘܬܐ̈.

 ܦܝܫܬܐ ܝܗܘܐ ܕܒܼܩܬܐ ܦܘܣܩܢܐ ܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ  ܒܢ ܘܐܠܣ ܗܘܐܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦ̇ܠܘܪܢܣ ܦܪܠܝ ܡܢ ܦܪܢܣܐ ܒܠܢܕܢ .

 ܫܘܠܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܘܬ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܣܓܪܘܬܐ ܓܪܫܬܐ ܛܪܢܐ ܒܝܠ ܐܡܪܟܐ، ܐܢܓܠܣܬܢ ܘ ܐܣܬܪܠܝܐ  ܕܝܗܘܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܓܝܣܝܬܐ ܒܟܠܝ ܦܢܝܬܐ ܕܗܢܕ ܘ ܝܡܐ ܫܠܝܬܐ  ܐܙܓܕܐ ܕܓܢܗ ܩܪܝܠܗ  ܡܢ ܘܫܝܢܓܬܘܢ ܘ ܣܝܕܢܝ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید