دوشنبه, 19 مهر 1400 13:51

ܫܪܝܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܦܘܬܚܐ ܕܫܢܰܬܐ ܚܕܬܐ ܕܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

ܫܪܝܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܦܘܬܚܐ ܕܫܢܰܬܐ ܚܕܬܐ ܕܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

ܫܪܝܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܦܘܬܚܐ ܕܫܢܰܬܐ ܚܕܬܐ ܕܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

ܚܘܪܙܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܚܕܬܐ ܕ1400- 1401 ܒܒܝܬ- ܨܘܒܐ ، ܩܢܛܪܘܢ ܬܘܠܡܕܐ ܥܠܝܐ، ܗܓܝܬܐ̈ ܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܐܬܪܐ ܫܘܪܝܠܗ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܒܬ- ܨܘܒܐ ܕܬܗܪܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید