جمعه, 23 مهر 1400 22:58

ܐܝܢܣܬܓܪܡ ܐܰܣܝܪܗ ܠܦܠܚܢܐ ܕܦܪܣ ܬܝ ܘܝ

ܐܝܢܣܬܓܪܡ ܐܰܣܝܪܗ ܠܦܠܚܢܐ ܕܦܪܣ ܬܝ ܘܝ

ܐܝܢܣܬܓܪܡ ܐܰܣܝܪܗ ܠܦܠܚܢܐ ܕܦܪܣ ܬܝ ܘܝ

 

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܦܪܣܐܝܢܣܬܓܪܡ ܐܰܣܝܪܗ ܠܦܠܚܢܐ ܕܦܪܣ ܬܝ ܘܝ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗܐܗܐ ܦܠܬܦ̇ܘܡ ܕܫܟܠܐ ܘ ܦܝܠܡܐ̈ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܐܰܣܝܪܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܦܪܣ ܬܝ ܘܝ  ܘ ܒܩܐܡ ܝܣܘܪܐ ܕ156 ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܬ-ܗܘܝܢܬܐ ܥܡ ܐܗܐ ܣܗܡܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ،

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید