جمعه, 23 مهر 1400 23:03

ܚܙܘܩܝܐ ܕܐܢܪܝܟܘ ܡܘܪܘ ܠܬܗܪܢ- ܦܪܝܬܐ̈ ܕ2 ܓܒܢܐ̈ ܡܢ ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܐܢܪܝܟܘ ܡܘܪܘ ܠܬܗܪܢ- ܦܪܝܬܐ̈ ܕ2 ܓܒܢܐ̈ ܡܢ ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܐܢܪܝܟܘ ܡܘܪܘ ܠܬܗܪܢ- ܦܪܝܬܐ̈ ܕ2 ܓܒܢܐ̈ ܡܢ ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ

ܐܢܪܝܟܘ ܡܘܪܘ ܝܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܝܠܗ ܒܬܗܪܢ ܘ ܢܝܫܐ ܝܠܗ ܗܡܙܡܬܐ̈ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܚܠܩܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ.

ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܒܕ ܐܗܘܠ ܝܠܗ ܐܡܪܟܐ ܘ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܦܪܝܫܐܝܬ ܐܬܪܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܗܕܡܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܝܢܐ ܬܘܡܡܐ ܠܘܠܝܬܐ ܘ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ  ܢܙܒܬ ܠܐܝܪܢ.

 ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܝܠܗ ܬܚܘܬ ܦܟܟܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید