چاپ کردن این صفحه
جمعه, 23 مهر 1400 23:12

ܬܪܝܢ ܦܩܝܬܐ ܒ2 ܡܟܻܝܕܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܢܕܗܐܪ ܕܐܬܪܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ

ܬܪܝܢ ܦܩܝܬܐ ܒ2 ܡܟܻܝܕܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܢܕܗܐܪ ܕܐܬܪܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ

ܬܪܝܢ ܦܩܝܬܐ ܒ2 ܡܟܻܝܕܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܢܕܗܐܪ ܕܐܬܪܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ

ܦܩܝܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܡܟܻܝܕ ܕܡܫܠܡܢܐ ܫܝܥܝܐ ܒܩܢܕܗܪ ܕܐܦܩܢܣܬܢ- ܕܐܥܫ ܩܘܒܠܗ ܠܡܫܬܠܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ

 ܒܬܪܝܢ ܦܩܝܬܐ ܚܝܠܢܐ ܒ 2 ܡܟܻܝܕܐ ܕܫܝܥܝܐ ܒܩܢܕܗܐܪ ܕܐܦܩܢܣܬܢ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܣܗܕܐ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ ܘ 100 ܓܢܬܐ ܕܘܪܒܢܘܢ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید