چهارشنبه, 26 آبان 1400 21:49

ܬܦܩܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܗܝܪܐ̈ ܘ ܟܟܪܐ̈ ܥܠܝܐ ܒܣܗܡܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ- ܘܝܕܥܘ

ܬܦܩܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܗܝܪܐ̈ ܘ ܟܟܪܐ̈ ܥܠܝܐ ܒܣܗܡܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ- ܘܝܕܥܘ

 

ܬܦܩܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܗܝܪܐ̈ ܘ ܟܟܪܐ̈ ܥܠܝܐ ܒܣܗܡܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ- ܘܝܕܥܘ

ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܐܠܗ ܒܗܘܣܝܢܐ ܕܚܘܡܝܢܝ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید