جمعه, 05 آذر 1400 22:46

ܒܬܦܩܬܐ ܕܥܠܝ ܐܘܦ̇ ܥܡ ܦܘܬܝܢ: ܥܡܐ ܕܩܪܗ ܒܐܓܼ ܓܪܟ ܚܝܐ ܒܫܠܡܐ

ܒܬܦܩܬܐ ܕܥܠܝ ܐܘܦ̇ ܥܡ ܦܘܬܝܢ: ܥܡܐ ܕܩܪܗ ܒܐܓܼ ܓܪܟ ܚܝܐ ܒܫܠܡܐ

ܒܬܦܩܬܐ ܕܥܠܝ ܐܘܦ̇ ܥܡ ܦܘܬܝܢ: ܥܡܐ ܕܩܪܗ ܒܐܓܼ ܓܪܟ ܚܝܐ ܒܫܠܡܐ

ܒܬܦܩܬܐ ܕܥܠܝ ܐܘܦ̇ ܥܡ ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܪܡܙܠܗ ܠܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܕ ܥܡܐ ܕܩܪܗ ܒܐܓܼ ܓܪܟ ܚܝܐ ܒܫܠܡܐ ܘ ܫܠܝܘܬܐ.

 

ܐܕܝܘܡ ܫܘܪܝܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܥܡ ܐܠܗܐܡ ܥܠܝ ܐܘܦ̇ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܐܢ ܒܫܘܟܻܝ. ܦܘܬܝܢ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ  ܐܡܪܗ:ܥܡܐ ܕܩܪܗ ܒܐܓܼ ܓܪܟ ܚܝܐ ܒܫܠܡܐ. ܦܘܬܝܢ ܐܡܪܗ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܘ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܩܪܗ ܒܐܓܼ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید