جمعه, 05 آذر 1400 22:51

ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܗܪܢ

ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܗܪܢ

ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܗܪܢ

ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܗܪܢ ܘ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܝܪܢ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید