جمعه, 05 آذر 1400 22:54

ܟܘܬܪܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܠܢ܆ܢ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ- ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܬ ܩܪܝܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܗܡܣ

ܟܘܬܪܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܠܢ܆ܢ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ- ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܬ ܩܪܝܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܗܡܣ

ܟܘܬܪܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܠܢ܆ܢ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ- ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܬ ܩܪܝܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܗܡܣ

ܠܟܘܬܪܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܠܢ܆ܢ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܚܕܬܐ ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ  ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܬ ܩܪܝܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܗܡܣ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید