This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
شنبه, 28 خرداد 1401 23:07

ܡܟܠܝܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܕܐܠܦܐ ܕ90 ܐܠܦܐ ܠܝܬܪ ܝܩܕܢܐ ܒܟܝܫ- ܘܝܕܥܘ

ܡܟܠܝܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܕܐܠܦܐ ܕ90 ܐܠܦܐ ܠܝܬܪ ܝܩܕܢܐ ܒܟܝܫ- ܘܝܕܥܘ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید