This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
دوشنبه, 06 تیر 1401 11:36

ܨܘܪܝܬܐ̈- ܬܦܩܬܐ ܕܓܻܘܙܦ ܒܘܪܠ ܥܡ ܐܡܝܪ ܥܒܘܕܠܗܝܢ

ܨܘܪܝܬܐ̈- ܬܦܩܬܐ ܕܓܻܘܙܦ ܒܘܪܠ ܥܡ ܐܡܝܪ ܥܒܘܕܠܗܝܢ

تصاویر: دیدار جوزف بورل با حسین امیرعبداللهیان

 

تصاویر: دیدار جوزف بورل با حسین امیرعبداللهیان

تصاویر: دیدار جوزف بورل با حسین امیرعبداللهیان

تصاویر: دیدار جوزف بورل با حسین امیرعبداللهیان

 

تصاویر: دیدار جوزف بورل با حسین امیرعبداللهیان

تصاویر: دیدار جوزف بورل با حسین امیرعبداللهیان

تصاویر: دیدار جوزف بورل با حسین امیرعبداللهیان

 

تصاویر: دیدار جوزف بورل با حسین امیرعبداللهیان

تصاویر: دیدار جوزف بورل با حسین امیرعبداللهیان

تصاویر: دیدار جوزف بورل با حسین امیرعبداللهیان

 

تصاویر: دیدار جوزف بورل با حسین امیرعبداللهیان

تصاویر: دیدار جوزف بورل با حسین امیرعبداللهیان

تصاویر: دیدار جوزف بورل با حسین امیرعبداللهیان

 

تصاویر: دیدار جوزف بورل با حسین امیرعبداللهیان

تصاویر: دیدار جوزف بورل با حسین امیرعبداللهیاننوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید