This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
سه شنبه, 07 تیر 1401 12:08

ܟܪܡܠܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ: ܬܦܩܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܕܐܗܐ ܫܒܬܐ ܒܝܠ ܦܘܬܝܢ ܘ ܪܥܝܣܝ

ܟܪܡܠܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ: ܬܦܩܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܕܐܗܐ ܫܒܬܐ ܒܝܠ ܦܘܬܝܢ ܘ ܪܥܝܣܝ

ܟܪܡܠܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ: ܬܦܩܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܕܐܗܐ ܫܒܬܐ ܒܝܠ ܦܘܬܝܢ ܘ ܪܥܝܣܝ

ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܕܪܘܫܝܐ  ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܕܐܗܐ ܫܒܬܐ ܒܝܠ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܫܝܐ ܦܘܬܝܢ ܘ ܪܥܝܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܡܢܣܬܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید