This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
پنج شنبه, 09 تیر 1401 23:16

ܪܦܝܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܠܒܠܢܬܐ ܕܡܗܒܼܪܗ ܕܙܘܠܓܻܢܗ

ܪܦܝܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܠܒܠܢܬܐ ܕܡܗܒܼܪܗ ܕܙܘܠܓܻܢܗ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید