دوشنبه, 18 دی 1391 12:21

ܫܢܰܬܐ ܕ2012 ، 177 ܩܣܬ̈ܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܐܰܢܫܝ̈ܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܫܢܰܬܐ ܕ2012 ، 177 ܩܣܬ̈ܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܐܰܢܫܝ̈ܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܫܢܰܬܐ ܕ2012 ، 177 ܩܣܬ̈ܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܐܰܢܫܝ̈ܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

 ܡܒܘܥܐ ܟܒܝܐ ܝܗܒܠܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ ܐܢܫܝܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒ ܫܢܬܐ ܕܕܥܒܪ .

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܆ܝܗܒܝ ܛܒܐ : ܒ ܡܚܒܪܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܫܢܬܝܬܐ ܒܘܬ ܗܩܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܕ ܡܚܒܪܢܐ ، ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܬܐ ܕ ܒ ܫܢܬܐ ܕܕܥܒܪ 2012 177 ܩܣܬܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ ܐܢܫܝܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܬܠܬܐ ܩܣܬܐ ܘ ܢܡܘܢܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ ܣܒܒ ܡܘܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید