سه شنبه, 27 فروردين 1392 13:05

ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ: ܡܦܠܚܬܐ ܕܙܝܢ̈ܐ ܟܝܡܝܝ̈ܐ ܚܕ ܓܢܗܐ ܡܙܕܝܢܬܐ ܝܠܗ̇

ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ: ܡܦܠܚܬܐ ܕܙܝܢ̈ܐ ܟܝܡܝܝ̈ܐ ܚܕ ܓܢܗܐ ܡܙܕܝܢܬܐ ܝܠܗ̇

ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ: ܡܦܠܚܬܐ ܕܙܝܢ̈ܐ ܟܝܡܝܝ̈ܐ ܚܕ ܓܢܗܐ ܡܙܕܝܢܬܐ ܝܠܗ̇

 ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܚܕ ܟܬܒܻܐ ܩܐ ܨܠܗܝ ܘܙܝܪ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܢ ܡܫܘܪܪܗܘ، ܕ ܡܦܠܚܬܐ ܕܙܝܢܐ ܟܝܡܝܝܐ ܝܠܗ ܚܕ ܓܢܗܐ ܡܙܕܝܢܬܐ.

 ܐܢܢܩܝܬܐ ܠ ܡܕܟܘܪܗ ܝܘܐ ܕ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܢ ܨܠܗܝ ܒ ܚܕ ܟܬܒܐ ܩܐ ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܡܢܗ ܛܠܝܒܐ ܝܘܐ ܕ ܝܗܒܠ ܠ ܬܚܡܢܬܗ ܒܘܬ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܕܐܟܝܘܬܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܙܝܢܐ ܟܝܡܝܝܐ ܒܣܘܪܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید