سه شنبه, 27 فروردين 1392 13:06

ܬܠܬܐ ܦܩܝܬ̈ܐ ܚܝܠܢܐ ܒܒܘܣܬܘܢ ܕܐܡܪܝܟܐ

ܬܠܬܐ ܦܩܝܬ̈ܐ ܚܝܠܢܐ ܒܒܘܣܬܘܢ ܕܐܡܪܝܟܐ

ܬܠܬܐ ܦܩܝܬ̈ܐ ܚܝܠܢܐ ܒܒܘܣܬܘܢ ܕܐܡܪܝܟܐ

ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܪܗܛܐ ܕܟܘܬܫܐ ܕܪܚܕܐ ܕܡܪܬܘܢ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܘܣܬܘܢ ܕܐܡܪܝܟܐ ܬܠܬܐ ܦܩܝܬܐ ܚܝܠܢܐ ܩܘܘܡܠܘܢ ܕܗܘܝܠܘܢ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܘܕܪܒܢܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 140 ܓܢܬܐ.

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ: ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܕܪܒܢܐ ܠܐ ܝܠܗ ܨܦܝܝ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید