سه شنبه, 21 دی 1395 10:52

ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܗܒܼܠܗ ܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܒܘܬ ܢܝܚܐ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܗܫܡܝ ܪܦ̇ܣܢܓܻܢܝ ܩܐ ܡܠܬܐ ܕܐܝܪܢ

ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܗܒܼܠܗ ܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܒܘܬ ܢܝܚܐ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܗܫܡܝ ܪܦ̇ܣܢܓܻܢܝ ܩܐ ܡܠܬܐ ܕܐܝܪܢ

ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܝܗܒܼܠܗ ܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܒܘܬ ܢܝܚܐ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܗܫܡܝ ܪܦ̇ܣܢܓܻܢܝ ܩܐ ܡܠܬܐ ܕܐܝܪܢ

ܓܑܐܫ ܐܪܢܣܬ ܡܠܠܐ ܕܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ ܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܩܐ ܡܠܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܢܝܚܐ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܪܦ̇ܣܢܓܻܢܝ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ  ܡܠܠܐ ܕܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܒܐܗܐ ܐܓܪܬܐ ܐܡܪܗ: ܗܫܡܝ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܦܪܨܘܦܐ ܒܪܝܢܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܘܚܠܩܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܐܝܪܢ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید