پنج شنبه, 23 دی 1395 10:00

ܡܥܒܻܕܬܐ ܕ ܗܘܟܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܥܕܐܡ ܒܐܡܪܟܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕܚܕܰܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ

ܡܥܒܻܕܬܐ ܕ ܗܘܟܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܥܕܐܡ ܒܐܡܪܟܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕܚܕܰܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ

ܡܥܒܻܕܬܐ ܕ ܗܘܟܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܥܕܐܡ ܒܐܡܪܟܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕܚܕܰܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ

ܡܫܬܐܢܐ̈ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܓܙܐܣ ܒܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗܘܢ: ܗܘܟܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܥܕܐܡ ܒܬܚܙܐܣ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܼܕܐ ܒܫܢܰܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕ2017. ܐܗܐ ܗܘܟܡܐ ܝܗܘܐ ܒܘܬ ܟܪܝܣܬܘܦ̇ܪ ܘܝܠܟܝܢܣ ܕܩܛܝܠܐ ܝܗܘܐ ܩܐ 2 ܓܢܬܐ̈ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2005 ܘ ܒܝܕ ܡܚܝܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܣܡܢܐ ܥܠ ܦܓܼܪܗ ܦܝܫܠܗ ܩܛܝܠܗ.

 ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܓܙܐܣ ܐܝܬܠܗ ܡܢܝܢܐ ܒܘܫ ܥܠܠ ܒܡܥܒܼܕܬܐ ܕܗܘܟܡܐ ܕܥܕܐܡ ܒܐܡܪܟܐ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید