پنج شنبه, 28 بهمن 1395 09:50

ܚܘܬܡܐ ܕܬܦܩܬܐ ܡܢ ܟܘܒܼܝܬ - ܪܘܗܢܝ ܬܝܠܗ ܠܬܗܪܢ

ܚܘܬܡܐ ܕܬܦܩܬܐ ܡܢ ܟܘܒܼܝܬ - ܪܘܗܢܝ ܬܝܠܗ ܠܬܗܪܢ

 

ܚܘܬܡܐ ܕܬܦܩܬܐ ܡܢ ܟܘܒܼܝܬ - ܪܘܗܢܝ ܬܝܠܗ ܠܬܗܪܢ

 ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ  ܝܘܡܐ ܕܠܝܠܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܡܢ ܒܬܪ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܡܝܪ ܕܟܘܒܼܝܬ  ܕܪܗ ܠܬܗܪܢ. ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܝܘܐ ܐܝܟ ܟܻܝܕܬܐ ܕܐܡܝܪ ܕܟܘܒܼܝܬ ܘ ܩܐ ܚܕ ܝܘܡܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܡܝܪ ܕܟܘܒܼܝܬ ܗܘܝܠܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈  ܘ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܘ ܝܣܘܪܐ̈ ܛܒܼܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ  ܡܫܠܡܢܐ̈ ܘ ܫܒܼܒܼܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܘ ܡܪܝܙܝܬܐ̈ ܒܢܝܫܐ ܕ ܒܪܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܘ ܡܪܘܚܬܐ ܒܝܠ ܐܬܪܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܝܠܗ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܝܠ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܫܝܚ ܨܒܐܗ ܐܗܡܕ ܓܻܐܒܪ ܐܠ ܨܒܐܗ ܐܡܝܪ ܕܟܘܒܼܝܬ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید