جمعه, 29 بهمن 1395 20:01

ܪܐܒܪܬ ܗܪܒܼܪܬ ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܡܚܫܚܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܩܐ ܕܪܓܼܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܪܐܒܪܬ ܗܪܒܼܪܬ ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܡܚܫܚܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܩܐ ܕܪܓܼܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܪܐܒܪܬ ܗܪܒܼܪܬ ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܡܚܫܚܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܩܐ ܕܪܓܼܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܪܐܒܪܬ ܗܪܻܪܬ ܬܚܠܘܦܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕ ܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܡܚܫܚܬܐ ܕܕܘܢܐܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܩܐ ܫܩܠܬܐ ܘܩܒܠܬܐ ܕܕܪܓܼܐ ܕܬܚܠܘܦܘܬܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

 ܐܗܐ ܕܪܓܼܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕ ܡܐܝܟܠ ܦ̇ܠܝܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܬܪܐܡܦ  ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܒܝܕ ܬܪܐܡܦ ܦܝܫܬܐ ܝܘܐ ܡܘܚܫܚܬܐ ܩܐ ܕܝܗ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید