جمعه, 27 اسفند 1395 14:07

ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܦܠܗ ܠܚܕ ܐܝܒܠܢ ܦܠܫܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܦܠܗ ܠܚܕ ܐܝܒܠܢ ܦܠܫܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܦܠܗ ܠܚܕ ܐܝܒܠܢ ܦܠܫܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

 ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܡܢܦܠܬܐ ܕܚܕ ܐܝܪܒܠܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ . ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܝܕ ܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕ ܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܐ ܝܠܗ ܠܡܢܦܠܬܐ ܕܚܕ ܐܝܪܒܠܢ ܓܝܣܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ .

 

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܠܐ ܒܝܕ ܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܐܘܦ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܙܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید