یکشنبه, 29 اسفند 1395 11:10

ܪܙܡܝܫ 23 ܝܘܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܐܪܣ

ܪܙܡܝܫ 23 ܝܘܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܐܪܣ

 

ܪܙܡܝܫ 23 ܝܘܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܐܪܣ

ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܕܨܥܘܕܝ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕܐ ܪܙܡܝܫ 23 ܝܘܡܝܬܐ ܒܓܘܠܦܐ ܕܦܐܪܣ ܒܝܠ ܐܡܪܟܐ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܐܪܣ.ܐܗܐ ܡܢܘܪ ܒܕ ܒܕ ܗܘܝܐ ܩܐ 23 ܝܘܡܢܐ  ܘ ܒܕ ܫܪܝܐ ܡܢ 29 ܒܝܪܚܐ ܕܐܣܦ̇ܢܕ  ܘ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܟܘܘܝܬ.

 ܛܒܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܪܙܡܝܫ ܗܠܡ ܠܐ ܝܢܐ  ܦܝܫܐ ܦܪܝܣܐ.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید