سه شنبه, 29 فروردين 1396 18:30

ܪܘܗܢܝ: ܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܚܫܐ ܝܠܗ ܠܩܕܰܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܬܪܐ

ܪܘܗܢܝ: ܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܚܫܐ ܝܠܗ ܠܩܕܰܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܬܪܐ

 

ܪܘܗܢܝ: ܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܚܫܐ ܝܠܗ ܠܩܕܰܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܬܪܐ

ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܐ ܫܘܝܐ ܥܡ 29 ܒܝܪܚܐ ܕܦ̇ܪܘܪܕܝܢ ܝܘܡܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ.

 ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܐܕܝܘܡ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܝܠܗ ܡܢ ܟܠ ܚܕ ܙܘܢܐ ܐܚܪܝܢܐ ܐܝܢܐ ܐܢܐ̈ ܚܝܠܘܬܐ ܠܐ ܝܢܐ ܓܙܡܬܐ ܩܐ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ . ܡܚܫܚܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܙܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܪܚܩܢܬܐ ܡܢ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܒܼܒܼܐ  ܘܐܚܢܢ ܠܐ ܗܘܚ ܓܙܡܬܐܘ ܙܘܥܐ ܕܕܝܢ ܙܐ ܝܠܗ ܪܚܩܐ ܡܢ ܟܠܝ ܚܕ ܦܨܠܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܥܡ ܡܙܝܕܬܐ ܕܪܓܫܬܐ ܕܫܒܼܒܼܘܬܐ..

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید