سه شنبه, 29 فروردين 1396 18:32

ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܓܘܪܓܻܣܬܢ- ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈

ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܓܘܪܓܻܣܬܢ- ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈

ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܓܘܪܓܻܣܬܢ- ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈

 ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܘܪܓܻܣܬܢ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܝܠܗ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܦ̇ܠܝܣ ܘ ܢܝܫܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܝܘܐ ܒܘܬ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܝܠ ܐܬܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܓܘܪܓܻܣܬܢ ܒܟܠܝ ܩܣܬܐ̈

 ܛܒܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܡܘܟܡܠܗ....

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید