چهارشنبه, 30 فروردين 1396 11:15

ܬܦܩܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܘ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ

ܬܦܩܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܘ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ

ܬܦܩܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܘ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ

ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ  ܥܡ ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܪܒ-ܚܝܠܐ  ܘ ܦܠܚܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܦܘܩܕܠܗܘܢ̈̄ ܐܠܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܝܠܗ ܚܠܢܬܐ ܕ ܚܝܠܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܐܬܪܐ.

 ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܼܕܬܐ  ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܡܝܩܪܬܐ  ܕܝܘܡܐ ܕܓܝܣܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید