چهارشنبه, 30 فروردين 1396 11:37

ܦܢܣ: ܦܘܢܝܐ ܚܝܠܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܢܫܪܬܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܦܢܣ: ܦܘܢܝܐ ܚܝܠܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ  ܢܫܪܬܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܦܢܣ: ܦܘܢܝܐ ܚܝܠܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ  ܢܫܪܬܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܦܘܢܝܐ ܚܝܠܢܐ ܩܐ ܟܠ ܚܕ ܦܨܠܐ ܕܢܫܪܬܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ. ܡܝܟܠ ܦܢܣ  ܐܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܕܝܗ ܝܘܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ  ܥܠ ܦܬܐ ܕܐܠܦܐ  ܕܪܘܢܠܕ ܪܝܓܢ . ܐܗܐ ܐܠܦܐ ܠܒܠܢܬܐ ܕ ܐܝܪܒܠܢ  ܝܠܗ ܟܠܝܬܐ ܒܡܐܢܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕܙ̇ܦܘ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܬܚܠܘܦܐ ܕܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܝܠܗ ܒܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܐ ܘ ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܬܪܓܻܡܘܬܐ  ܩܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܘܕܘܣܬ ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕܐܣܝܐ ܒܘܬ ܗܕܝܪܘܬܐ ܩܡ ܢܫܪܬܐ  ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید