جمعه, 01 ارديبهشت 1396 19:45

ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܬܠ ܐܒܼܝܒܼ- ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ

ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܬܠ ܐܒܼܝܒܼ- ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ

ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܬܠ ܐܒܼܝܒܼ- ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ

 ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܚܝܫܐ ܝܠܗ ܠܐܦܪܢܐ ܙܘܒܛܢܐ̈ ( ܐܣܪܐܝܠ) ܗܠ ܕܗܘܝܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ.

 ܓܻܝܡܣ ܡܬܝܙ ܕܝܠܗ ܡܫܡܗܐ ܠܟܠܒܐ ܫܝܕܢܐ  ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܡܘܥܕܝܐ ܝܠܗ ܩܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܐܝܬܠܗ ܙܝܢܐ̈ ܟܣܡܝܝܐ̈ ܘܐܝܪܐ ܝܠܗ ܕܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܪܒܙܐ ܝܠܗ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܘܬ ܪܚܩܢܬܐ ܡܢ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܐܡܪܟܐ.

 .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید