جمعه, 01 ارديبهشت 1396 19:49

ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܡܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܦܝܫܐ ܩܘܒܠܗ ܩܐ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪܫܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܡܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܦܝܫܐ ܩܘܒܠܗ ܩܐ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪܫܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܡܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܦܝܫܐ ܩܘܒܠܗ ܩܐ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪܫܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

جمهوری را معرفی کردܦܪܢܣܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܫܡܢܐ̈ ܕܦܪܨܘܦܐ ܦܝܫܐ ܩܘܒܠܐ ܩܐ  ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

 

1.ܣܝܕ ܡܨܬܦ̇ܐ ܐܩܐ ܡܝܪ ܣܠܝܡ

2.ܐܣܗܩ ܓܻܗܢܓܝܪܝ

3. ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ

4.ܣܝܕ ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ

5.ܡܘܗܡܕܒܩܪ ܩܐܠܝ ܒܐܦ̇

6.ܣܝܕ ܡܘܨܬܦ̇ܐ ܗܐܫܡܝ ܛܒܐ.

.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید