سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 16:05

ܚܕ ܡܠܝܘܢ ܦܠܓܐ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܬܚܘܬ ܙܘܠܐ ܕܡܣܟܝܢܘܬܐ

ܚܕ ܡܠܝܘܢ ܦܠܓܐ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܬܚܘܬ ܙܘܠܐ ܕܡܣܟܝܢܘܬܐ

ܚܕ ܡܠܝܘܢ ܦܠܓܐ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܬܚܘܬ ܙܘܠܐ ܕܡܣܟܝܢܘܬܐ

ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܥܡܝܬܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕ ܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܐܡܪܗ: ܡܢ ܦܠܛܐ ܕܙܒܛܢܬܐ ܕܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ 1 ܡܠܝܘܢ ܦܠܓܐ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܒܩܐܡ ܒܚܝܐ ܝܢܐ ܬܚܘܬ ܙܘܠܐ ܕܡܣܟܝܢܘܬܐ. ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ ܫܢܰܬܐ ܕ  ܡܗܘܨܪܗ ܠܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܓܻܡܐܠ ܚܙܪܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܐܗܐ ܣܝܥܬܐ ܥܡܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܢܓܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܠܐ ܢܫܝܬܐ ܕܥܡܪܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ  ܘ ܡܢ ܫܘܬܐܦܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܕܗܘܝܠܗ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ  ܕܝܠܗ ܚܕܐ ܡܗܨܪܬܐ ܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܘܕܪܩܘܒܼܠ ܟܠܝ ܩܢܘܢܐ̈ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ. ܗܘ ܐܘܦ ܛܠܒܠܗ ܠܚܘܝܕܐ ܒܝܠ ܟܠܝ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܐܗܐ  ܡܗܨܪܬܐ ܘ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܦܠܛܐ ܡܪܝܡܢܐ ܗ ܕܕܝܗ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید