پنج شنبه, 28 ارديبهشت 1396 12:06

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ- ܦܠܫܐ ܕܡܘܨܠ ܩܪܒܘܢܐ ܝܠܗ ܠܪܗܛܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܚܘܦܛܐ̈

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ- ܦܠܫܐ ܕܡܘܨܠ ܩܪܒܘܢܐ ܝܠܗ ܠܪܗܛܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܚܘܦܛܐ̈

ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗ ܕܚܘܦܛܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܡܢ ܡܠܛܢܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܝܢܐ ܒܪܗܛܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܓܢܗ.

 ܥܒܕܝ ܐܡܪܗ ܐܢܝ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܕܬܣܠܘܡܐ ܝܢܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܡܘܗܟܡܐ ܒܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܕܡܪܐ ܕܟܐܢܘܬܐ  ܐܝܢܐ ܐܢܝ  ܕܝܢܐ ܒܦܠܫܐ ܕܠܐ ܫܟ ܒܕ ܦܝܫܝ ܩܛܝܠܗ..

  ܥܠ ܒܢܝܕ  ܡܢܝܢܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ  ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ  ܒ  ܫܒܬܐܗ ܕܕܥܒܼܪ ܥܪܝܩܐ ܝܢܐ ܡܢ ܡܘܨܘܠ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید