پنج شنبه, 28 ارديبهشت 1396 12:19

ܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܝܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ

ܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܝܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ

ܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܝܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ

 ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܠܢܕܢ ܘ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܚܘܒܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܒܝܬܘܬܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘܚܘܙܕܓܐ ܕܐܗܐ ܓܕܫܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ..

ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕ ܐܢܓܠܣܬܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܠܢܕܢ ܗܘܝܠܗ ܥܠܬܐ ܕܡܗܟܡܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید