جمعه, 29 ارديبهشت 1396 16:08

ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܓܘܪܐ ܕܐܠ ܩܥܕܗ ܒܐܬܪܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ

ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܓܘܪܐ ܕܐܠ ܩܥܕܗ ܒܐܬܪܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ

ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܓܘܪܐ ܕܐܠ ܩܥܕܗ ܒܐܬܪܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ

ܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܩܛܝܠܐ ܝܠܗ ܠ ܩܐܪܝ ܝܐܣܝܢ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܓܘܪܐ ܕܐܠ ܩܥܕܗ  ܒܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܐܝܪܒܠܢ ܠܐܒ ܗܕܡܐ( ܦܗܒܐܕ) ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܦܟܬܝܟܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ.

 ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ ܒܝܪܚܐ ܕܐܣܦ̇ܢܕ ܕܫܢܰܬܐ ܕ.

ܐܗܐ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܓܘܪܐ ܕܐܠ ܩܥܕܗ  ܝܠܗ  ܡܢ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܕܦܟܣܬܢ  ܘܐܝܬ ܗܘܠܗ ܐܝܕܐ ܒܟܡܐ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܡܐܟ ܦܩܝܬܐ ܒܗܬܠ ܕܡܪܝܘܬ  ܕܐܣܠܐܡ ܐܒܕ ܕܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܕ ܦܠܚܐ̈ ܐܡܪܟܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید