ܛܒ̈ܐ
ܚܕ ܡܠܝܘܢ ܦܠܓܐ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܬܚܘܬ ܙܘܠܐ ܕܡܣܟܝܢܘܬܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܥܡܝܬܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕ ܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܐܡܪܗ: ܡܢ ܦܠܛܐ ܕܙܒܛܢܬܐ ܕܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ 1 ܡܠܝܘܢ …
ܣܢܕܬܐ ܕܡܫܬܐ̈ܠܢܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܐܡܢܘܥܠ ܡܟܪܘܢ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܠܛܐ ܕܪܗܛܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܦܪܫܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܡܢ …
ܥܒܼܪܬܐ ܕܡܟܪܘܢ ܘ ܠܘܦܢ ܪܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܕ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܠܛܐ ܕܪܗܛܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܡܢܘܥܠ ܡܟܪܘܢ ܘ ܡܐܪܝܢ ܠܘܦܢ ܡܘܢܬܝܠܗܘܢ ܠܥܒܼܪܬܐ …
ܡܐܙܠܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܘܢܐܠܕ ܬܪܐܡܦ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܠܢܕܢ ܒܐܢܓܠܣܬܢ ܒܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܠܢܕܢ ܫܘܪܟܠܗܘܢ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܐܡܦ ܩܡ ܒܝܬ- ܥܬܩܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ. ܡܢ ܫܪܟܢܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ …
یکشنبه, 03 ارديبهشت 1396 12:32

ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܬܪܐܡܦ ܒܐܡܪܟܐ

ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܬܪܐܡܦ ܒܐܡܪܟܐ ܙܘܕܐ ܡܢ 40 ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܡܐܟ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܕܐܢܫܡܢܕܗ ܘ ܚܕܟܝܡܐ̈  ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܫܘܪܟܠܗܘܢ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܡܚܙܝܬܐ …
ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܥܒܼܪܗ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܬܢ ܒܝܘܢܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܒܼܪܗ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܬܢ ܒܝܘܢܢ ܒܢܝܫܐ ܕܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕ10 ܡܪܕܘܝܬܐ̈ ܥܬܝܩܐ ܕܕܘܢܝܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ( ܪܘܗܢܝ) ܥܒܼܪܗ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܙܒܼܝܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܢܝܫܐ ܕܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܓܡܝܫܝܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕ ܢܛܪ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ  ܘ ܦܘܬܚܐ ܕܟܡܐ …
ܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܕܐܥܫ ܒܣܘܪܝܐ ܣܝܥܬܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܩܢܛܪܘܢܝܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܚܕ ܡܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܐܒܘܒܟܪ ܒܓܼܕܕܝ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܛܝܠܐ ܒܚܕܟܡܐ ܚܘܦܛܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܪܘܣܝܐ ܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ وزیر امور خارجۀ روسیه می‌گوید مسکو، تهران و آنکارا به همکاری برای تثبیت آتش‌بس سراسری …
ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕ(ܓܻܬ) ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܝܕ ܡܘܫܟ ܥܠ ܐܦܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ( ܣܐܢܐ)  ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܓܝܣܝܐ  ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܓܻܬ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ  …
ܚܢܩܬܐ ܕ1000 ܥܪܘܩܐ̈ ܘ ܡܗܓܻܝܪ̈ܐ ܒܝܡܐ ܕܡܕܝܬܪܢܗ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2017 ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܚܢܩܬܐ ܕܩܘܪܒܐ ܠ 100 ܡܗܓܻܝܪܐ̈  ܕܒܝܬܝܐ ܝܘܐ ܠܓܒܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܡܢ ܝܡܐ ܕܡܕܝܬܪܢܗ  ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ …
ܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܒܦܬܐ ܕܬܘܒܼܝܬܪ ܕܓܢܗ ܟܬܒܼܠܗ  ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܡܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܦܝܫܐ ܩܘܒܠܗ ܩܐ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪܫܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ جمهوری را معرفی کردܦܪܢܣܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܫܡܢܐ̈ ܕܦܪܨܘܦܐ ܦܝܫܐ ܩܘܒܠܐ ܩܐ  ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ   1.ܣܝܕ ܡܨܬܦ̇ܐ ܐܩܐ …
ܫܕܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ ܠܬܚܘܡܐ̈ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ  ܒܦܟܪܬܐ ܥܠ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܦܠܫܐ ܘ ܢܫܪܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܙܝܕܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܒܝܕ ܪܘܣܝܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܬܠ ܐܒܼܝܒܼ- ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ  ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܚܝܫܐ ܝܠܗ ܠܐܦܪܢܐ ܙܘܒܛܢܐ̈ ( ܐܣܪܐܝܠ) ܗܠ ܕܗܘܝܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ.  ܓܻܝܡܣ ܡܬܝܙ …
جمعه, 01 ارديبهشت 1396 19:30

ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܗܡܣ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ ܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܣܥܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ  ܩܐ 12 ܓܗܐ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܥܠ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܓܻܗ ܕܝܡܢ ܕܒܐܢܐ̈ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܡܝܬܠܗܘܢ̈ 3 …
جمعه, 01 ارديبهشت 1396 19:29

ܐܪܥܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ - ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܗܡܣ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ ܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܗܕܡܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܙܘܥܐ ܕܗܡܣ  ܝܗܒܼܾܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈  ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܫܘܬܐܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ …
جمعه, 01 ارديبهشت 1396 19:28

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ

ܕܒܼܚܐ ܕܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ- 20 ܡܘܬܢܐ̤ ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܥܠ ܒܢܝܕ ܛܒܐ ܘܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ  ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ  ܡܝܬܠܗܘܢ̈ ܟܡܐ ܓܢܬܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ . …
جمعه, 01 ارديبهشت 1396 19:27

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈

ܬܚܡܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢܝܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢܝ ܕܓܢܗ  ܒܩܨܪܐ ܚܘܪܐ  ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܐܡܪܗ: ܘܫܝܢܓܬܘܢ ܝܠܗ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܚܕܰܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܘ ܫܚܠܦܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ …
جمعه, 01 ارديبهشت 1396 19:26

ܐܝܪܢ ܒܢܘܪܐ ܕܫܒܬܐ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܦܘܬܚܐ ܘ ܡܚܙܝܬܐ ܕ 12 ܚܘܪܙܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܫܝܪܐܙ ܫܝܪܐܙ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- 12 ܚܘܪܙܐ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܣܗܡܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܕܦܕܐܦ̇ܢܕܝ ܘ ܒܝܠ - ܐܝܪܒܠܢܐ̈  ܦܝܫܠܗܘܢ̈ …