ܛܒ̈ܐ
ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕ ܝܘܒܒܼܐ ܕ ܫܩܠܬܐ ܕ ܡܕܝܬܐ ܕ ܚܘܪܡܫܗܪ
ܥܘܡܪܐ ܕ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕ ܗܘܡܨ ܒ ܣܘܪܝܐ ܦܝܫܠܗ ܙܘܒܛܢܐ ܒܝܕ ܬܪܘܪ̈ܝܣܬܐ ܕ ܡܟ̰ܘܟܒܢ̈ܐ.
ܐܪܒܝܠ. ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܥܬܩ̈ܐ ܕ ܐܪܒܝܠ ܝܗܒܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܕ ܡܫܟ̰ܚܬܐ ܕ ܥܬܩ̈ܐ ܕ ܝܢ̈ܐ ܡܢ 6000 ܫܢ̈ܐ ܒ 30 ܟܝܠܘ ܡܬܪܝ ܕ ܓܪܒܝܐ ܕ ܐܪܒܝܠ.  ܦܪܢܣܘ
چهارشنبه, 07 دی 1390 12:40

ܒܪܟܻܬܐ ܕ ܥܐܕܐ ܕ ܡܘܠܕܐ ܕ ܡܪܢ

ܒܝܕ ܡܛܪܐܦܘܠܝܛܐ ܕ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܐܘܪܡܝ
سه شنبه, 01 آذر 1390 14:20

ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܕܡܬܐ ܕܡܘܢܐ

ܐܗܐ ܥܘܡܪܐ ܝܼܠܗ ܓܘ ܡܬܐ ܕܡܘܢܐ 32 ܟܝܠܘ ܡܝܬܪ ܡܥܪܒܼܐ ܕܡܕܝܢܿܬܐ ܕܐܪܡܝ. ܘܦܝܫܐ ܝܠܗ ܒܢܝܐ ܒܫܢܿܬܐ 1850.
سه شنبه, 01 آذر 1390 14:01

ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܐ ܕܓ̰ܡܠܐܒ̣ܕܿ

ܥܘܡܪܐ ܕܩܕܝܫܬܐ ܚܢܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܒܢܝܐ ܓܘ ܡܬܐ ܕܓ̰ܡܠܐܒ̣ܕܿ ܬܪܝܢ ܟܝܠܘ ܡܝܬܪܐ ܡܢ ܒܗܿܪ ܡܬܐ ܕܓܘܝܠܢ ܓܘ ܕܫܬܐ ܕܐܘܪܡܝ .      ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܫܩܝܠܗ ܡܢ ܣܝܬ ܕ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܕ …
ܝܘܡܐ ܆ ܥܪܒܬܐ 11 ܒ ܬܫܪܝܢ ܒ 20ܒ ܐܒܢ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕ ܐܬܘܪܝܐ ܘ ܟܠܕܝܐ ܒ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܘ ܢܓܪ ܪܙܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܬܒܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܝܘܐ …
شنبه, 21 آبان 1390 13:38

gorshom doman

gorshom doman  s
سه شنبه, 26 مهر 1390 12:59

ܚܘܝܕܐ ܬܒܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܕ 28 ܕ ܚܘܝܕܐ ܬܒܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ (ܐܝܪܢ-ܬܗܪܢ)
جمعه, 10 تیر 1390 16:22

ܡܪ ܣܪܓܙ ܔ

ܡܪ ܣܪܓܣ (امروز (جمعه 10 تیر) مراسم مارسرگیز شروع می شود. این مراسم هر جمعه در کلیسای مارسرگیز واقع بر کوه سیر برگزار می شود.)
شنبه, 21 خرداد 1390 12:40

ܚܕܐ ܫܪܒܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܕ ܐܕܝ ܐܠܚܨ

ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
 ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܦܝܫܠܗ ܕܒܻܝܩܐ ܒܝܕ ܡܘܬܒܻܐ ܕ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕ ܐܘܪܡܝ
>ܢܟܦܐܝܘܢ ܡpܝ ܪܬ̈ܫܕܒܝܐ pܕ . tܝܐܘܘܐ ܐܘ ܘܡܓܡܐܕܬܐܕ ܘ/݂ܐܬ dܩܬ
سه شنبه, 27 ارديبهشت 1390 17:44

ܨܘܪܝܬܐ ܡܢ ܙܘܝܚܐ ܕ ܢܝܣܢ

ܚܕ ܟܡܐ ܨܘܪܝܬܐ ܡܢ ܙܘܝܚܐ ܕ ܢܝܣܢ ܒ ܕܗܘܟ - ܥܪܩ
سه شنبه, 27 ارديبهشت 1390 17:25

ܠܘܡܕܐ ܕܠܫܢܐ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ

ܒܟ̰ܝܕܐ ܝܘܚ ܡܠܦܢ̈ܐ ܕܠܫܢܐ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܕܡܣܓܼܠܝ ܓܘ ܟܪܟ݂ܘܬܐ ܕܝܝܗܝ ܩܐ ܡܫܘܬܦܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܕܠܫܢܐ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܕܒܬܦܩܐ ܝܠܗ ܒܣܝܩܘܡܐ 2 ـ 3 ܒܐܝܪ 2011 ܓܘ ܡܪܝܐ ܒܘܪܝ ܕܒܢܦܐ ܝܠܗ ܩܘܪܒܐ ܠܡܕܝܢ݇ܬܐ ܕܢܘܪܫܘܦܝܢܓ.
سه شنبه, 27 ارديبهشت 1390 13:42

ܚܕ ܒ ܢܝܣܢ ܒ ܕܗܘܟ - ܥܪܩ

 ܙܘܝܚܐ ܕ ܚܕ ܒ ܢܝܣܢ ܐܗܐ ܫܢܬܐ ܦܝܫܠܐ ܢܛܝܪܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܕܦܘܟ ܒ ܓܪܒܝܐ ܕ ܥܪܩ
< ܒܪܘ ܢܝܐ" ܕܘbܢ ܐܕ ܐ"ܡ ܚ ܐܘܫܬܝܦܐܕܬ ܗ ܒܬܠܕܦܘܝܐܘܬܪpܬܛܪܝܐܗܐrܒܐ ܝ/ܬܘdܬ ܘ ܝܐܝܥ / < ܐ ܡܐܚܡܝܡܕܝܐܗܐܫ ܪܥܡnܐܐܬܡܡ ܘܥtܝܐsܐܕܬܐ ܥܒܡܖܐ ܒ ܝbܗ/bܝiܐ;ܐܪܐ ܡ ܝ>> ܬܘܒ>ܓܝܣ ܘܢ ܕܫ ܘܕܙܢܪܐܘܐܪܟ ܝ ܝܐܪܪܐܐ& …
صفحه368 از368